سامانه یکپارچه مدیریت و نوبت دهی خدمات آزمایشگاه جامع تحقیقاتی ( رفرنس )

هدف ایجاد سامانه‌ی الکترونیکی یکپارچه، زمانبندی ارائه خدمات در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و مدیریت و نظارت بر آزمایشگاه‌ها، تجهیزات موجود و مواد تشخیصی و مصرفی است.

امکانات این سامانه

تعریف انواع الگوها

امکان تعریف انواع الگوها در سامانه شامل:

تعریف الگوهای زمانی

تعریف الگوهای جواب‌دهی

تعریف الگوهای تعدادی / حجمی / زمانی

چیدمان الگوها

نمایش لیست چیدمان ها و قابلیت حذف و ویرایش و کنسل کردن نوبت‌ها

سیستم گزارش گیری

 تهیه انواع گزارش های مالی، آماری، تعدادی و مقایسه ای به صورت لیستی و نموداری 

گزارش‌های مالی شامل:

واریزی‌ها

دریافتی‌ها از خدمات انجام شده و آسیب‌های واردشده

هزینه‌های پرداختی جهت تعمیرات

امکانات سیستم نوبت دهی

 مشاهده‌ی نوبت‌های خالی

ثبت نوبت

ثبت کنسلی نوبت

محاسبه میزان هزینه کنسلی توسط سامانه

 امکان چت و پاسخگویی به سوالات کاربران

مدیریت کالیبراسیون دستگاه‌ها

 ثبت وضعیت سرویس دوره ای دستگاه ها

 ثبت هزینه های مربوط به تعمیرات، سرویس، کالیبراسیون و کنترل کیفی تجهیزات

یادآوری زمان سرویس دستگاه‌ها به صورت خودکار

مدیریت مواد مصرفی آزمایشگا‌ه‌ها

ثبت مواد تشخیصی و مصرفی خریداری شده

ثبت میزان مواد مصرف شده در هر آزمایش توسط هر فرد

مدیریت سطوح دسترسی در سامانه

این سامانه شامل سه سطح دسترسی است :

کاربر سرویس‌گیرنده (متقاضی خدمات)

کاربر عادی هر واحد (کاربر واحد)

کاربراصلی و سرپرست سامانه (کاربر ارشد)

 

معرفی شرکت

شرکت “تجهیز پردازش امید سلامت” در سال 1394 به ثبت رسیده است. این شرکت فعالیت خود را از سال 1385 با نام “موسسه علمی، پژوهشی و آموزشی نظام سلامت ” در حوزه‌ی تحقیقات و تولید محتوای آموزش مجازی با همکاری تعدادی از اعضای جامعه‌ی پزشکان آغاز کرد. و در سال 1398 جهت بهبود نرم افزاری سامانه‌ی رفرنس اقدام به همکاری با شرکت مبنا رایانه کیان نمود.

مزیت های سیستم رفرنس

مزیت های این سامانه شامل سه بخش کلی مزیت های اقتصادی، مدیریتی و یکپارچه سازی هستند. 

مزایای اقتصادی

اشتراک گذاری دستگاه‌ها به منظور کاهش هزینه‌های کلان خرید آن‌ها

تعریف تعرفه های اختصاصی برای گروه‌های کاربری تعریف شده در سیستم

خرید مناسب و مقرون به‌صرفه مواد مصرفی

مدیریت و نظارت دقیق بر هزینه و درآمدهای تجهیزات، مواد و دستگاه‌ها

مدیریت یکپارچه بر خرید مواد مصرفی و وسایل

مدیریت دقیق بر منابع مالی و درآمدها

مزایای مدیریتی

مدیریت دقیق بر درآمد بخش‌ها

مدیریت ونظارت دقیق بر تقاضاها

کنترل و نظارت بر خرید قطعات

مدیریت و بررسی دقیق میزان مواد مصرف شده در آزمایش‌ها

نظارت دقیق بر عملکرد پرسنل آزمایشگاه

کنترل بر سرویس دهی و نگهداری دستگاه‌ها

مدیریت و نظارت بر نحوه و زمان سرویس و نگهداری  و تعمیر هر یک از تجهیزات

مدیریت و نظارت دقیق بر خرید قطعات هر یک از دستگاه‌ها

مزایای یکپارچه سازی

سهولت دسترسی کاربران به کلیه دستگاه‌های‌ موجود در سایر آزمایشگاه ها

افزایش بهره وری دستگاه‌های آزمایشگاه‌ها

نظارت و مدیریت یکپارچه و جامع بر دستگاه‌ها

کاهش استهلاک دستگاه‌های پرکاربرد وافزایش بهره‌وری همه‌ی دستگاه‌ها

‌انجام کلیه امور رزرو نوبت و پرداخت بصورت الکترونیکی و خودکار

0001

چالش های اصلی در پیاده سازی سامانه رفرنس

عدم آگاهی مراجعین به امکانات موجود در مراکز
60%
تجمع زیاد مراجعین به یک مرکز آزمایشگاهی و عدم مراجعه به سایر مراکز
94%
تعدد و تنوع دستگاه های آزمایشگاهی در آزمایشگاه های مختلف
82%

محصولات شرکت

محتوای آموزش مجازی بیوتکنولوژی با امتیاز بازآموزی

محتوای آموزش مجازی فرآورده های بیولوژیک با امتیاز بازآموزی

محتوای آموزش مجازی آشنایی با دیابت با امتیاز بازآموزی

محتوای آموزش مجازی حساسیت پس از ترمیم با امتیاز بازآموزی

لیست آزمایشگاه‌های تحت پوشش سامانه رفرنس

    آزمایشگاه جامع تحقیقات علوم پزشکی مشهد

                     آزمایشگاه مرکزی دانشکده پزشکی مشهد

                     آزمایشگاه تغذیه و موادغذایی دانشکده پزشکی مشهد

                     آزمایشگاه زیست فناوری و نانوفناوری دانشکده پزشکی مشهد

                     آزمایشگاه جامع تحقیقات پژوهشکده بوعلی مشهد

                     آزمایشگاه فلوسیمتری پژوهشکده بوعلی مشهد

                     آزمایشگاه تحقیقات بیوتکنولوژی پژوهشکده بوعلی مشهد

                     آزمایشگاه مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای دانشگاه علوم پزشکی مشهد

                     آزمایشگاه مرکز تحقیقات مقاومت های میکروبی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

                     آزمایشگاه مواد دندانی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد